Instalacje OZE w Gminie Borki
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Tabela 1

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary Ilość podgrzanej wody
20 0C 58215.3 kWh 2,500,895.94 litrów
30 0C 58215.3 kWh 1,667,263.96 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostanie: 367 instalacje solarne.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 4.44 %.