Instalacje OZE w Gminie Borki

Krzyżówka pozioma 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: pierwsza ... czystości oznacza wody nadające się do picia bez uzdatniania
Ans : klasa

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: zywnosc modyfikowana genetycznie
Ans : GMO

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: Forma degradacji gleby; może być wodna lub wietrzna
Ans : erozja

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: Mieszanina metanu i dwutlenku węgla, która jest stosowana jako alternatywne źródło energii
Ans : biogaz

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: Strefa życia
Ans : biosfera

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: Zanieczyszczenie powietrza, emitowane np.przez cementowanie i huty
Ans : pyly

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: Inaczej zrównoważony rozwój
Ans : ekorozwoj

Pionowo