Instalacje OZE w Gminie Borki

Odnawialne Źródła Energii (OZE), to między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Są to źródła energii dostępne na całym świecie, a ich zasoby nie wyczerpują się, ponieważ stale się regenerują. Tak pozyskana energia jest tańszą alternatywą dla coraz droższych i trudniej dostępnych paliw stałych.
Wykorzystanie OZE jest równie korzystne ze względów ekologicznych, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych, emitowanych do atmosfery. Ponadto korzystnie wpływa na gospodarkę wodną oraz redukcję odpadów.