Instalacje OZE w Gminie Borki

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 


data1Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy szukaj.MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruUwagiRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytów
Wrzosów68710354.502024-01-18brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa480/311053.702022-01-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska28058160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia1474/2; 1475/38160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Pasmugi3268160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec Pofolwarczny 154312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki6/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa9368160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 848/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew67712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska186512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 57212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno74512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew6118160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów60212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki121112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia7; 1112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Sitno5328160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny17612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki75/38160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska902/78160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 1138; 114012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1065/1; 1066/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew618/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny13512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki97/158160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska194212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 594/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno5588160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew784, 78515982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska10088160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki20/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia1069; 57/68160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno518160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny10515982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Borki64/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa87/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 7518160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1031-103412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew32712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska125712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchórzew13908160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki154/7; 155/78160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa480/412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 90/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Pasmugi3338160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec Pofolwarczny 1532/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki60/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa92512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 8768160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1304/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew284; 28512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska535/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 583; 58412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno5338160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew7568160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów6918160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki299/38160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia11548160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno718160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny17712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki113/58160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa31812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 77712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1778/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew151715982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska107512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia23638160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska5428160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 59912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno5538160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew522/108160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska12178160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki121712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia12078160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno4512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny1078160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś529/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa27; 2812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica 1364, 1362/1,1363 8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew236/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska125212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia108212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno50212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew77412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki288/78160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa278/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 50212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny2412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki97/412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec118160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki53/78160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa917; 918/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 97612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1467/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew15168160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska18578160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5238160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno467/47609.972021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew82712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wrzosów620/812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki288/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia100912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Sitno50315982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Nowiny17912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki117/38160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa93/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 105312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica838;839;84012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew590,59112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska66312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia2464/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno703/1; 7048160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew137612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1440/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia1361/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno578160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny207/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki1191/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa288160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 560; 56112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1359/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew4258160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 509/912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno5068160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew8028160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchórzew Kolonia8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa94/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 766/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny1012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki96/58160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska536/912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 10788160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa914/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 10018160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1245/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew326/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska10848160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 58912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno540/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew81912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wrzosów85412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki124/712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia10498160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno506/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny1008160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki83/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa778160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5438160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica489/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew296/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska6888160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchórzew198912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno64112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec128/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki291/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew58512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska105611186.762021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia1475/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno658160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec Stary112, 113 12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki6/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa6512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 74212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica140812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew448/312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska12258160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 574/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno51812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew8038160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów604/112658.232021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki12138160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowiska28046324.402021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 9468160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny908160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki108/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska536/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 109512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno65712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny211/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki85/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1862/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5248160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno45712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew6728160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów9208160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki97/88160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia10648160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny1068160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki67/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa8512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5508160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica241/312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew326/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska15218160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchórzew110412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno5808160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew75012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki154/9; 155/98160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 110412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Pasmugi33212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec Pofolwarczny 153612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa928; 92912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 851; 850/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1311/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew694/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska8538160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 51312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno5768160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew64115982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Borki121012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia19208160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno7312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny9412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki74/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska652/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 72212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1028/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew151712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1057/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki12512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1875/2;1874/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5258160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno467/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew37912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska90512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki12148160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia1085/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Sitno5212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny185/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki618160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa15/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 4758160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1365;13668160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew31213035.012021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska12618160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchórzew19318160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno48912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew7768160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki97/1612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa493/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 135/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Pasmugi3098160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec11712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki738160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa918/3; 919/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 944,94515982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Olszewnica13028160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew144412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1855/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 585/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno37812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew76012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wrzosów620/158160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki283/68160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia100812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Sitno6612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny988160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki1168160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa9118160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 554/38160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica836,101215982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Krasew7928160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1600/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia27198160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 10588160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno705; 706/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew7898160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska143312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki298/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia246312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Sitno710/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny11212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki1190/5; 42/24; 42/128160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa24/312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5588160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1426; 142710525.892021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew382/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska112012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 509/712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno5058160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew639/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki56612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa87612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5818160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny2515982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Borki97/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1339; 1340; 1341 12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki283/912149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa91515982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 9848160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica144512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew72512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska535/512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 115212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno405/1;406/1; 4088160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew752/38160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów910/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki286/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia101812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Sitno506/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Nowiny180/215982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Borki82/3; 82/68160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa11612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica524;525;526;52712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew294/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska6748160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Tchórzew199815982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Osowno6458160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec12212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno6658160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska1005; 1058/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia14488160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno519/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny9712149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki1191/48160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa3412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 8428160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Olszewnica1471/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew4328160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska12298160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 511/28160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Osowno50812149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew8488160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wrzosów90312149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki99/512149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa252/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 5008160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny51/212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki42/148160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska112412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 113212149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 107012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica177612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki101/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska185615982.562021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 588/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno44612149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Krasew24412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wrzosów9188160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki109/115989.482021-12-06brak połączeniaSolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Tchorzew Kolonia1319/18160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Sitno5298160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Nowiny101/112149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Borki74/412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa848160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Stara Wieś 47012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Olszewnica8160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Krasew296/412149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Osowińska10012149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa12149.022021-12-06brak połączeniaSolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Osowno6328160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Maruszewiec598160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Borki97/178160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Wola Chomejowa1608160.432021-12-06brak połączeniaSolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruUwagiRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytów