Instalacje OZE w Gminie Borki

green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu “Słońce naszym wsparciem – solary w Gminie Borki”.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji solarnych dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1m3 gazu = 10.8 kWh.

 


Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
3784119.669517 kWh
co odpowiada
350,381.45 m3 gazu ziemnego.
 


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
3784119.669517 kWh
co odpowiada
472.31 ton węgla.

Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych,

instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

[zł]

Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę (wykres skumulowany).
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej